Digitale tjenester / selvbetjening

RESEPTER: Du kan fornye resepter på faste medisiner. Dette gjelder ikke A- og B-preparater, da er det krav om konsultasjon. Selv om du kan fornye resepter må du selv ta ansvar for å bestille time til kontroll. De fleste kroniske tilstander hvor man bruker medisiner bør ha minst en kontroll i året. Det kommer stadig nye medikamenter på markedet, kanskje er tiden inne for en gjennomgang av medisinene du bruker.

Det er ønskelig at man bestiller resepter i forkant før helligdager/offentlig fridager/ferier.

Aktive respeter finner du på Helsenorge ved å trykke her!

TELEFONTIME: Det er mulig å bestille telefonkonsultasjon for problemstillinger som egner seg for dette. Skriv da Telefon i problemstillingsfeltet så ringer legen deg. Du må være tilgjengelig på telefonen. Kostnad er det samme som E- konsultasjon.

E-KONSULTASJON: Alle legene ved Fagerstrand legesenter tilbyr mulighet for E-konsultasjon. E-konsultasjon er gjennomføringen av legetime gjennom digitale kanaler, som erstatning for oppmøtetime. Dette velges derfor det er mest praktisk eller hvor det er vanskelig å møte opp fysisk. HUSK AT DU BETALER VANLIG EGENANDEL OG EVT. FAKTURAGEBYR FOR DENNE TJENESTEN.

NB! E-konsultasjoner gjøres ofte utenom vanlig arbeidstid – på kveldstid – og besvares normalt innen 5. virkedager. Arbeid på kveldstid vil utløse kveldstakst. Ved problemstillinger hvor det haster å få rådført seg med lege, bør man derfor ta kontakt direkte på telefon, istedenfor digital kontakt.

E-KONTAKT: enkel forespørsel som behandles av sekretær i resepsjonen. For henvendelser som krever vurdering av lege skal E-KONSULTASJON benyttes.

TOLK: pasienter som selv setter seg opp på time via HelseNorge og trenger tolk – må gi beskjed om dette via telefon/melding til sekretærene/kontoret.